نمایندگی (ریسلر)سیپنل

کسب و درامد خودتان را شروع کنید

ریسلر ۱

فضای نمایندگی 5 گیگ
تعدا اکانت سیپنل 10
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دارای DNS اختصاصی
امکان تعیین دستی ورژن php
آپ تایم 99%
نصب رایگان whmcs

ریسلر ۲

فضای نمایندگی 10 گیگ
تعدا اکانت سیپنل 20
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دارای DNS اختصاصی
امکان تعیین دستی ورژن php
آپ تایم 99%
نصب رایگان whmcs

ریسلر ۳

فضای نمایندگی 15 گیگ
تعدا اکانت سیپنل 30
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دارای DNS اختصاصی
امکان تعیین دستی ورژن php
آپ تایم 99%
نصب رایگان whmcs