هاست سیپنل ایران

هاست 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 1 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • دارد دسترسی shell
 • نامحدود تعداد ftp
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد حساب ایمیل
 • آنی تحویل سرویس
هاست 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 1 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • دارد دسترسی shell
 • نامحدود تعداد ftp
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد حساب ایمیل
 • آنی تحویل سرویس
هاست 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 1 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • دارد دسترسی shell
 • نامحدود تعداد ftp
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد حساب ایمیل
 • آنی تحویل سرویس
هاست 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 1 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • دارد دسترسی shell
 • نامحدود تعداد ftp
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد حساب ایمیل
 • آنی تحویل سرویس
هاست 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 1 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • دارد دسترسی shell
 • نامحدود تعداد ftp
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد حساب ایمیل
 • آنی تحویل سرویس