هاست پایتون

هاست مخصوص فعال کردن بات های cli و اسکریپت های پایتون

پلن 200
 • 1 گیگابایت فضا
 • 200 مگابایت رم
 • 30% سی پی یو
 • 2 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور
پلن 250
 • 2 گیگابایت فضا
 • 250 مگابایت رم
 • 35% سی پی یو
 • 3 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور
پلن 380

پر فروش

 • 4 گیگابایت فضا
 • 380 مگابایت رم
 • 45% سی پی یو
 • 4 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور
پلن 430
 • 6 گیگابایت فضا
 • 430 مگابایت رم
 • 55% سی پی یو
 • 5 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور
پلن 610
 • 8 گیگابایت فضا
 • 610 مگابایت رم
 • 70% سی پی یو
 • 8 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور
پلن 870
 • 10 گیگابایت فضا
 • 870 مگابایت رم
 • 80% سی پی یو
 • 10 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور
پلن 1024
 • 15 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • 100% سی پی یو
 • 15 مگابایت بر ثانیه i/o
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • بله پشتیبانی از پایتون
 • فعال دسترسی شل
 • تا 8 نسخه php
 • تا 3.8.6 نسخه پایتون
 • NVMe SSD هارد
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد لایت اسپید
 • دارد کلود لینوکس
 • سه روز در هفته بکاپ
 • هتزنر آلمان مکان سرور