هاست سیپنل المان

هاست 512 مگابایت
 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
 • آنی تحویل سرویس
هاست 1 گیگ
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس
هاست 2 گیگ

پر فروش

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس
هاست 3 گیگ
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس
هاست 4 گیگ
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس
هاست 5 گیگ
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس
هاست 10 گیگ
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس
هاست 20 گیگ
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 MB/s I/O
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD هارد
 • بله پشتیبانی از میدلاین
 • سه روز در هفته بکاپ
 • آنی تحویل سرویس