هاست سیپنل المان

با پینگ ۱۰ به سرور های تلگرام، انتخابی عالی برای ربات های شما

پلن - ۱۰۰۱
 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 45% سی پی یو
 • ۵۱۲ مگابایت رم فیزیکی
 • 1 مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۲۰ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۲
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۵۵% سی پی یو
 • ۷۶۸ مگابایت رم فیزیکی
 • ۱.۵ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۲۰ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۳

پر فروش

 • ۲ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۶۰% سی پی یو
 • ۱ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۲ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۲۵ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۴
 • ۳ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۶۵% سی پی یو
 • ۱.۲۵ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۲.۵ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۲۵ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۵
 • ۴ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۶۵% سی پی یو
 • ۱.۲۵ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۲.۵ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۲۵ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۶
 • ۵ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۷۰% سی پی یو
 • ۱.۵ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۳ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۳۰ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۷
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۸۰% سی پی یو
 • ۱.۵ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۳.۵ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۳۰ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
پلن - ۱۰۰۸
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰% سی پی یو
 • ۲ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۴ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۳۵ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری
privateorg
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰% سی پی یو
 • ۲ گیگابایت رم فیزیکی
 • ۴ مگابایت بر ثانیه I/O
 • ۳۵ پروسه پروسه های همزمان
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • رایگان گواهی SSL
 • دارد کلودلینوکس
 • NVMe SSD حافظه
 • 5.6 ~ 8 پشتیبانی از PHP
 • ۲.۷.۱۸ ~ ۳.۸.۶ پشتیبانی از Python
 • دارد پشتیبانی از مدلاین
 • دارد پشتیبانی از بات تلگرام
 • ندارد دسترسی ترمینال
 • سه روز در هفته بکاپ گیری