مشاهده مقالات برچسب زده شده 'htaccess.'

 نمایش پوشه ها و فایل ها با htaccess.

با سلام ممکن هست که شما به دنبال راهی برای نمایش فایل ها و پوشه ها بجای خطای 404 باشید این خطا...