برای ارسال تیکت, ابتدا بر روی خوانده شد و سپس بر روی سوالات متداول کلیک کنید تا قفل برداشته شود.
اگر کاربر نام دامنه شما را در مرورگر بزند و سپس بعد از نام دامنه، مسیری که در وبسایت شما وجود ندارد را بزند مسلما با صفحه‌ی 404 روبرو می‌شود.
بیشتر بخوانید...

dns

ns1.royalserver.net
ns2.royalserver.net

بیشتر بخوانید...

به این مقاله رجوع کنید.