هاست میدلاین آلمان

پنل اول

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 1000مگابایت فضا
 • 150 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
پنل دوم

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 2000مگابایت فضا
 • 256 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
پنل سوم

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 4000مگابایت فضا
 • 512 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
پنل چهارم

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 7000مگابایت فضا
 • 768 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست