هاست سیپنل المان

اجازه نصب میدلاین وجود ندارد

هاست 512 مگابایت

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
هاست 1 گیگ

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
هاست 2 گیگ

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
هاست 3 گیگ

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 3072 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
هاست 4 گیگ

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 4096 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
هاست 5 گیگ

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست
هاست 10 گیگ

ssl رایگان
کلود لینوکس
nvme هارد
بکاپ گیری هفتگی / ماهانه
تحویل سرویس آنی بعد از پرداخت

 • 10240 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد لایت اسپید
 • دارد انتی شلر
 • دارد وردپریس
 • سی پنل نوع هاست